Zapytaj

o cenę

gAirHawk GS-100C

kompaktowy system ULS LiDAR dalekiego zasięgu,
bazujący na nowej generacji skanerze laserowym Livox

GS-100C UAV LIDAR SCANNING SYSTEM

Gairhawk GS-100C to kompaktowy system ULS LiDAR, stanowiący integrację:

 • skanera laserowego nowej generacji (Livox),
 • precyzyjnego systemu pozycjonowania satelitarnego (GNSS) oraz bezwładnościowego (IMU),
 • kamery cyfrowej (opcjonalnie) oraz
 • pamięci do przechowywania pozyskiwania danych.

System GS-100C pozyskuje chmury punktów ULS 3D z wysoką precyzją, wraz z wysokorozdzielczymi obrazami cyfrowymi RGB, służącymi do “kolorowania” chmury punktów ULS.

Kluczowe zalety

 • wysoka wydajność,
 • precyzja i dokładność klasy pomiarowej,
 • potrójne echo, pozwalające na lepszą interpretację struktury pionowej roślinności,
 • możliwość monitorowania pozyskiwanych danych w czasie rzeczywistym,
 • stabilność systemu i jednorodność pozyskiwanych danych (IMU, RGB i chmura punktów ULS),
 • nieskomplikowana obsługa (start i lądowanie przy użyciu jednego przycisku),
 • generowanie gęstej chmury punktów ULS,
 • w pełni autonomiczny system,
 • szybki i nieskomplikowany montaż na BSP (dedykowane adaptery).
Tabela wydajności pracy systemu LiDAR
Wysokość lotu [m] Precyzja [cm] Powierzchnia pojedynczego nalotu [ha]
50≤ 5 cm88
70≤ 7 cm128
110≤ 13 cm192

Wybrane cechy systemu

Kamera cyfrowa (opcjonalnie): Sony a6000

Platforma BSP: DJI M210, DJI M300, DJI M600 Pro i.in.

Zasięg skanowania [m]: 0,3 ÷ 450

Specyfikacja techniczna

Skaner: LIVOX Avia

Waga: 1,1 kg

Długość fali: 905 mm

Precyzja*: 12 cm

Dokładność**: 2-5 cm

Kąt pola widzenia skanera: 70°

Ilość punktów na sekundę: 720 000

Maks. liczba rejestrowanych odbić (ech): 3

IMU: AGS 301

* Precyzja to stopień zgodności między wynikami uzyskanymi w określonych warunkach z wielokrotnych pomiarów tej samej wielkości.

** Dokładność to stopień zgodności mierzonej pozycji z jej rzeczywistą (prawdziwą) wartością.

Proponowane zastosowania systemu skanowania dalekiego zasięgu GS-100C

System ma bardzo szerokie zastosowanie w procesie pozyskiwania precyzyjnych informacji przestrzennych typu 3-D w dziedzinach:

 • geodezji – generowanie modeli wysokościowych,
 • energetyce – np. inspekcja linii energetycznych,
 • budownictwie – pomiar mas ziemnych, pomiar postępów inwestycji,
 • leśnictwie – wysokości drzewostanów, bonitacja,
 • rolnictwie – monitoring dynamiki wzrostu upraw,
 • planowaniu przestrzennym – np. monitoring budynków,
 • geologii – np. modelowanie NMT (geomorfometria), monitoring osuwisk,
 • górnictwie – np. odkrywkowym,
 • hydrologii – np. monitoring wałów przeciwpowodziowych.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!