Zapytaj

o cenę

Agisoft Metashape

Post-processing danych fotogrametrycznych

Agisoft Metashape

Fotogrametryczne przetwarzanie obrazów cyfrowych oraz generowanie danych 3D w oprogramowaniu Agisoft Metashape.

Agisoft Metashape to specjalistyczne oprogramowanie dedykowane dla fotogrametrycznego przetwarzania obrazów cyfrowych (w tym zdjęć z platform BSP), generowania fotogrametrycznych chmur punktów oraz tworzenia obiektów 3D (mesh). Oprogramowanie umożliwia generowanie wysokiej rozdzielczości i jakości ortofotomapy, tworzonej na podstawie zdjęć lotniczych lub z platform BSP. Użytkownik ma możliwość wykorzystania GeoTag-ów do zdjęć lub przeprowadzenia procesu orientacji bezwzględnej na podstawie punktów GCP o znanych współrzędnych (np. pomiar GNSS). Program Metashape pozwala na generowanie fotogrametrycznych chmur punktów na podstawie procesu dopasowania zdjęć (ang. alignment) oraz ich pochodnych tj. precyzyjnego Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) oraz modeli 3D (siatki mesh). Przetwarzane dane i ich pochodne charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością.

Oprogramowanie stworzone jest zarówno z myślą o użytkownikach początkujących w dziedzinie fotogrametrii (ze względu na intuicyjny interfejs oraz zautomatyzowany proces przetwarzania – workflow), jak i o specjalistach. Dla nich właśnie istnieją możliwości dostosowania sposobu pracy do wielu konkretnych zadań i różnego typu danych, a także edycji  produktów pochodnych. Proces przetwarzania zdjęć fotogrametrycznych bazuje na automatycznej aerotriangulacji, opierającej się na metodzie wiązek niezależnych oraz autokalibracji kamery.

Oprogramowanie jest dostosowane do szerokiego rynku kamer cyfrowych BSP w tym standardowych RGB jak i wielospektralnych np. RedEdge-MX (MicaSense).

 

Co potrafi Agisoft Metashape

Dziedziny zastosowania:

 • geodezja, fotogrametria i mapping,
 • rolnictwo precyzyjne, nadzór wegetacyjny,
 • górnictwo i przemysł wydobywczy,
 • archeologia,
 • architektura,
 • ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • projektowanie gier i wideo.

Funkcje i możliwości:

 • triangulacja fotogrametryczna – obsługa zdjęć lotniczych i ukośnych, a także bliskiego zasięgu,
 • gęsta chmura punktów – tworzenie, edycja i klasyfikacja, możliwość eksportu w powszechnym formacie .LAS,
 • ortofotomapy – generowanie, georeferencja, edycja i eksport w powszechnym formacie GeoTIFF,
 • obsługa zdjęć panchromatycznych, wielospektralnych i termicznych, obliczanie i eksport indeksu roślinności (NDVI),
 • Numeryczny Model Terenu (NMT, ang. DTM – Digital Terrain Model), Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT, ang. DSM – Digital Surface Model) – generowanie, georeferencja, eksport,
 • modele 3D – generowanie, teksturowanie i eksport w powszechnych formatach,
 • modele 4D – przetwarzanie danych z wielu kamer, rekonstrukcj amodeli 3D w sekwencji czasowej,
 • narzędzia pomiaru odległości, powierzchni i objętości,
 • georeferencja danych na podstawie punktów kontrolnych – GCP,
 • obsługa kamer profesjonalnych i konsumenckich,
 • generowanie bardzo szczegółowych i fotorealistycznych modeli.

Produkty

Ortofotomapa:

Wygenerowane ortofoto z georeferencją (w oparciu o geotagowanie zdjęć
lub nadanie georeferencji w odniesieniu do punktów kontrolnych pomierzonych w terenie – GCP).

NMT (ang. DTM):

Wygenerowany Numeryczny Model Terenu z możliwością wykonywania pomiarów odległości,
powierzchni i objętości.

Model 3D:

Oteksturowany model 3D wykonany na podstawie zdjęć –
proces wykorzystywany w dokumentacji artefaktów, rzeźb, itp.

NDVI:

Generowanie indeksów roślinności (w tym NDVI),
opisujących stan zdrowotny i fazę fenologiczną wegetacji.

Chmura punktów:

Generowana ze zdjęć gęsta chmura punktów, na której klasyfikację
pozwalają narzędzie programu Agisfot Metashape. Eksport możliwy do powszechnego formatu .LAS.

Mesh – rekonstrukcja budynku

Maskowanie i łączenie zdjęć, mające na celu stworzenie jak najlepszej jakości mesha.
Wykorzystywane w architekturze.

Zalety

 • szybkość i dokładność
 • intuicyjny design
 • możliwość dostosowania sposobu przetwarzania danych
 • możliwość edycji otrzymanych produktów
 • możliwość przetwarzania lokalnie lub w chmurze

 

SZKOLENIE Z OBSŁUGI

Firma ProGea SKY, aby jak najlepiej dostosować się do potrzeb użytkowników, oferuje także szkolenie z obsługi oprogramowania Agisoft Metashape.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania z ofertą!

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!