Zapytaj

o cenę

gAirHawk GS-130X

kompaktowy system ULS LiDAR krótkiego zasięgu

GS-130X UAV LIDAR SCANNING SYSTEM

Gairhawk GS-130X to kompaktowy system ULS LiDAR, stanowiący integrację:

 • skanera laserowego nowej generacji krótkiego zasięgu,
 • precyzyjnego systemu pozycjonowania satelitarnego (GNSS) oraz bezwładnościowego (IMU) – AGS 303
 • kamer cyfrowych RGB lub wielospektralnych (opcjonalnie) oraz
 • pamięci microSD do przechowywania pozyskiwania danych.

System GS-130X pozyskuje chmury punktów ULS 3D z wysoką precyzją, wraz z wysokorozdzielczymi obrazami cyfrowymi RGB, służącymi do “kolorowania” chmury punktów ULS.

Kluczowe zalety

 • wysoka wydajność,
 • precyzja i dokładność klasy pomiarowej,
 • do dwóch ech sygnału umożliwiającego lepszą interpretację struktury pionowej roślinności,
 • możliwość monitorowania pozyskiwanych danych w czasie rzeczywistym,
 • stabilność systemu i jednorodność pozyskiwanych danych (IMU, RGB i chmura punktów ULS),
 • nieskomplikowana obsługa (start i lądowanie przy użyciu jednego przycisku),
 • generowanie gęstej chmury punktów ULS,
 • w pełni autonomiczny system,
 • szybki i nieskomplikowany montaż na BSP (dedykowane adaptery).

Wybrane cechy systemu

Kamera cyfrowa (opcjonalnie): Sony RX1/a 6000 lub wielospektralna

Platforma BSP: DJI M300, DJI M600 Pro, i.in.

Zasięg skanowania [m]: do 120 m

Specyfikacja techniczna

Skaner: HESAI PANDAR XT

Waga: 1.26 kg

Długość fali: 905 nm

Precyzja*: < 5 cm

Dokładność**: 2 cm

Kąt pola widzenia skanera: 360°

Ilość punktów na sekundę: 1 280 000

Maks. liczba rejestrowanych odbić (ech): do 2

IMU: AGS 303

* Precyzja to stopień zgodności między wynikami uzyskanymi w określonych warunkach z wielokrotnych pomiarów tej samej wielkości.

** Dokładność to stopień zgodności mierzonej pozycji z jej rzeczywistą (prawdziwą) wartością.

Proponowane zastosowania systemu skanowania GS-130X

System ma bardzo szerokie zastosowanie w procesie pozyskiwania precyzyjnych informacji przestrzennych typu 3-D w dziedzinach:

 • rolnictwie precyzyjnym – monitoring dynamiki wzrostu upraw,
 • geodezji – generowanie modeli wysokościowych,
 • energetyce – np. inspekcja linii energetycznych,
 • budownictwie – pomiar mas ziemnych, pomiar postępów inwestycji,
 • leśnictwie – wysokości drzewostanów, bonitacja,
 • planowaniu przestrzennym – np. monitoring budynków,
 • geologii – np. modelowanie NMT (geomorfometria), monitoring osuwisk,
 • górnictwie – np. odkrywkowym,
 • hydrologii – np. monitoring wałów przeciwpowodziowych,
 • zarządzanie kryzysowe.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!