W jakich branżach sprawdzą się nasze BSP?

Poza dostawą BSP nasza firma oferuje także usługi serwisowe w zakresie opracowania wysokorozdzielczych ortofotomap lotniczych i satelitarnych, lotniczego i naziemnego skanowania laserowego (LiDAR), modeli przestrzennych 3D/4D GIS, generowania wskaźników roślinności, map termalnych oraz odpowiednich analiz na ich podstawie pod kątem zastosowania w poniżej wymienionych dziedzinach.