Poznaj nasze innowacyjne produkty

Oferujemy innowacyjne produkty najwyższej światowej jakości z zakresu BSP, ULS oraz MLS

Firma Quantum-Systems GmbH została założona w styczniu 2015 roku i specjalizuje się w produkcji Bezzałogowych Statków Powietrznych o napedzie elektrycznym (eVTOL) . Innowacyjne produkty firmy łączą zasięg i wydajność z możliwością pionowego startu i lądowania.  Dzięki różnorodności zespołu założycieli, Quantum-Systems udaje się połączyć bogate doświadczenie i wiedzę specjalistyczną ze wszystkich istotnych obszarów BSP.

Innowacyjny ultra- kompaktowy i lekki skaner laserowy LIVOX Avia dedykowany dla bezzałogowej platformy flagowego płatowca VTOL Trinity F90+. Integracja skanera LIVOX z system POS (GNSS + IMU APX-15 UAV firmy Applanix), zapewnia pozyskanie precyzyjnej (RMSE Z ok. 2 cm) i gęstej (40-100 pkt./m2) chmury punktów ULS (ang. Unmanned Laser Scanning) z pokładu BSP.

Inżynierowie z firmy Geosun bazując na innowacyjnych technologiach producentów skanerów laserowych, projektują i rozwijają ultrakompaktowe systemy ULS LiDAR służące precyzyjnemu kartowaniu. Bazują one na bardzo gęstej i precyzyjnej chmurze punktów 3D LiDAR penetrującej z powodzeniem warstwy roślinności. Rozwiązania ULS Geosun są integrowane z popularnymi platformami BSP (np. DJI M300; DJI M600), a ponadto służyć mogą do skonstruowania własnych systemów mobilnego skanowania laserowego (ang. MLS; Mobile Laser Scanning).

USŁUGI PRZYGOTOWANE BY REALIZOWAĆ TWE POTRZEBY

Poza dostawami PBSP, szkoleniami produktowymi czy podstawowym serwisem sprzętu, oferujemy także specjalistyczne usługi w zakresie: opracowania wysokorozdzielczych ortofotomap lotniczych / satelitarnych, lotniczego (ULS) i mobilnego (MLS) skanowania laserowego (LiDAR), generowania modeli wysokościowych (np. zNMPT), zaawansowanych analiz przestrzennych 3D/4D GIS na podstawie pozyskanych danych fotogrametrycznych, generowania map wskaźników roślinności (np. NDVI, SAVI, EVI i in. ), map rozkładu temperatury radiacyjnej (termalnych) i in. opracowań tematycznych.