Poproś
o wycenę

Przemysł wydobywczy

ZASTOSOWANIE TRINITY F90+ W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM

KARTOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH
tworzenie wysokorozdzielczych ortofotomap i kartowanie terenów o dużym pokryciu powierzchniowym

GENEROWANIE AKTUALNYCH MODELI TERENU
wykorzystywanych w analizach przestrzennych i objętościowych (np. objętości mas ziemnych), ułatwiających pracę maszyn na tych obszarach

MONITORING PROCESÓW WYDOBYWCZYCH
pozyskiwanie geodanych niezależnie od stopnia trudności terenu, służących celom zarządzania, monitorowania, planowania i podejmowania decyzji

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY
znacznie szybsze od tradycyjnych metod pozyskiwanie danych przestrzennych; zbieranie informacji potrzebnych do obliczania wielkości produkcji

MINIMALIZACJA RYZYKA OPERACJI
eliminacja potrzeby inspekcji w terenie i związanych z nią zagrożeń; wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie zagrożenia i unikanie ich skutków

KAMERY RGB
wysokorozdzielcze obrazowanie (nawet <1.0 cm GSD) obszarów wyrobisk, zwałowisk, zdegradowanych - wspierających planowanie czynności i zabiegów

SKANOWANIE LASEROWE WYROBISK
wykorzystanie precyzyjnych systemów ULS do monitoringu postępu prac ziemnych, urobku oraz deformacji wyrobisk

KANAŁY SPEKTRALNE REDEDGE/NIR
analizy wpływu przemysłu wydobywczego na kondycję roślinności w bezpośrednim sąsiedztwie

SZTUCZNA INTELIGENCJA
automatyzacja systemów, wykonywanie badań i pomiarów wymagające małej ingerencji człowieka

 

 

OFEROWANE USŁUGI PROGEA SKY

W obszarze tematycznym „Przemysł wydobywczy”, oferujemy:

  • opracowanie ortofotomap lotniczych – mapowanie terenów górniczych i wydobisk;
  • generowanie map rozkładu temperatury;
  • generowanie aktualnych numerycznych modeli terenu;
  • tworzenie map różnicowych (np. przemieszczeń mas ziemnych, osuwisk, tąpnięć, zapadlisk etc.) w oparciu o dane z kolejnych okresów pomiarowych;
  • monitoring procesów wydobywczych, niezależnie od złych warunków terenowych;
  • pozyskiwanie chmur punktów ULS LiDAR w celu generowania precyzyjnych modeli wysokościowych;
  • analizy przestrzenne 3D (w tym obliczenia objętości mas ziemnych);
  • monitoring infrastruktury i roślinności znajdującej się w pobliżu obszarów górniczych/wydobywczych.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!