ULTRAKOMPAKTOWE i LEKKIE SYSTEMY ULS (LiDAR BSP)

Profesjonalne BSP zrewolucjonizowały tradycyjne opracowania fotogrametryczne. Załogowy helikopter czy samolot niekoniecznie są już bezwzględnie wymagane w procesie kartowania 3D linii energetycznych czy budynków i innych elementów infrastruktury. W niektórych projektach, szczególnie w przypadku generowania bardzo precyzyjnych wysokorozdzielczych modeli wysokościowych NMT (ang. DTM) oraz NMPT (ang. DSM) stosowanie rozwiązań ULS (ang. Unmanned Laser Scanning) bazujących na platformie BSP jest ekonomicznie uzasadnione.

Innowacyjny ultra- kompaktowy i lekki skaner laserowy LIVOX Avia dedykowany dla bezzałogowej platformy flagowego płatowca VTOL Trinity F90+. Integracja skanera LIVOX z system POS (GNSS + IMU APX-15 UAV firmy Applanix), zapewnia pozyskanie precyzyjnej (RMSE Z ok. 2 cm) i gęstej (40-100 pkt./m2) chmury punktów ULS (ang. Unmanned Laser Scanning) z pokładu BSP.

Inżynierowie z firmy Geosun bazując na innowacyjnych technologiach producentów skanerów laserowych, projektują i rozwijają ultrakompaktowe systemy ULS LiDAR służące precyzyjnemu kartowaniu. Bazują one na bardzo gęstej i precyzyjnej chmurze punktów 3D LiDAR penetrującej z powodzeniem warstwy roślinności. Rozwiązania ULS Geosun są integrowane z popularnymi platformami BSP (np. DJI M300; DJI M600), a ponadto służyć mogą do skonstruowania własnych systemów mobilnego skanowania laserowego (ang. MLS; Mobile Laser Scanning).