Zapytaj

o cenę

Qube 240

Geomatics Grade LiDAR

Geomatics Grade LiDAR

Qube 240 to ultralekki i kompaktowy system ULS LiDAR, będący wynikiem integracji:

 • skanera laserowego (altimetru) nowej generacji LIVOX AVIA oraz
 • precyzyjnego systemu pozycjonowania POS (Position Orientation System), służącego do bezpośredniego nadawania georeferencji pozyskiwanym chmurom punktów, tj.: satelitarnego określania pozycji (GNSS) + bezwładnościowej nawigacji (APX-15 UAV; Applanix): kąty skręcenia platformy oraz wartości przyspieszenia (akcelerometry) i kierunek przemieszczania się platformy.

System Qube 240 (Quantum-Systems GmbH.) umożliwia pozyskanie wysokiej jakości chmur punktów 3D ULS, którym georeferencja nadawana jest bezpośrednio dzięki rozwiązaniu POS AV, bez konieczności pomiarów dodatkowych GCP czy innych obiektów. Pierwsze demonstracje systemu wykazały dokładności na poziomie 2-3 cm (Z). Profesjonalne, dedykowane oprogramowanie umożliwia precyzyjny post-processing danych POS AV. Dokładności wyrównania i nadawania georeferencji można jeszcze podnieść stosując np. oprogramowanie TerraMatch i dodatkowe pomiary płaszczyzn dachowych. System zaimplementowany na VTOL BSP Trinity F90+ charakteryzuje się bardzo dużą wydajnością. Misja ULS wykonywana na 1 szt. baterii pozwala pozyskać gęstą chmurę LiDAR (40-70 pkt./m2) dla 100 ha przy prędkości BSP ok. 17 m/s.

Kluczowe zalety

 • wysoka efektywność misji ULS: do 100ha na 1 baterii (< 60 min.),
 • bardzo gęsta chmura punktów ULS: 50-100 pkt./m²,
 • wysoka precyzja i dokładność klasy pomiarowej (pozioma oraz pionowa),
 • schemat generowania śladu lasera na obiektach umożliwia lepszą interpretację struktury pionowej roślinności,
 • do 3 rejestrowanych ech lasera (returns),
 • wysoka stabilność systemu ULS Qube 240 i pełna kompatybilność z BSP Trinity F90+ QS oraz oprogramowaniem QBase,

 

Zalety systemu nawigacji APX-15 UAV:

 • bezpośrednie nadawanie georeferencji danym ULS LiDAR,
 • obsługa wszystkich popularnych formatów poprawek (CMR, CMR +, RTCM),
 • zmniejszenie liczby GCP prowadzące do dużych oszczędności czasu i pieniędzy,
 • spójne, niezawodne i bardzo precyzyjne wyniki kartowania,
 • eksport chmur punktów do powszechnie używanych formatów danych LiDAR,
 • dedykowany przedział fotogrametryczny (LiDAR) umożliwiający błyskawiczny montaż Qube 240 jednym kliknięciem,
 • nieskomplikowana obsługa całej platformy ULS (start i lądowanie VTOL Trinity F90+ przy użyciu jednego przycisku),
 • przyjazny interfejs do klasyfikacji chmury punktów ULS,
 • dedykowane, profesjonalne oprogramowanie do opracowania danych POS (Applanix POSPacTM UAV) oraz chmury punktów ULS (Cloud Station).

 

 • optymalizacja możliwości BSP,
 • maksymalizacja efektywności pomiarów fotolotniczych,
 • możliwość stosowania jako kopii zapasowej dla systemu autopilota.

Parametry lotu:

Prędkość lotu [m/s]: 17

Wysokość lotu [m]: 100 (zalecana)

Maksymalny obszar nalotu ULS [ha]: 100

Skaner: LIVOX Avia

Waga: 1,0 kg

Długość fali: 905 nm

Precyzja*: 1,8 - 2,5 cm

Dokładność**: < 3,0 cm

Kąt pola widzenia skanera (FOV): 70 °

Ilość punktów: 240 000/sek.

Liczba rejestrowanych odbić (ech): do 3

Rozwiązanie POS (GNSS-Inertial): APX-15 UAV

* Precyzja to stopień zgodności między wynikami uzyskanymi w określonych warunkach z wielokrotnych pomiarów tej samej wielkości.

** Dokładność to stopień zgodności mierzonej pozycji z jej rzeczywistą (prawdziwą) wartością.

PROPONOWANE ZASTOSOWANIA QUBE 240 zintegrowanej z platformą płatowca VTOL TRINITY F90+:

Platforma ULS, dzięki wysokiej wydajności pozyskiwania danych (długi czas lotu  ok. 60 min. i możliwości pokrycia 100 ha na 1 baterii) oraz wysokiej precyzji systemu  POS AV (GNSS + INS APX-15 UAV; Applanix), ma bardzo szerokie zastosowanie, w takich dziedzinach jak:

 • geodezja (np. kartowanie, budynki 3-D),
 • precyzyjne modele wysokościowe (NMT/NMPT/zNMPT),
 • energetyka (np. kartowanie linii energetycznych, izolatorów, transformatorów),
 • inżynieria / budownictwo (np. badania objętości mas ziemnych),
 • górnictwo (np. pomiary geometrii i deformacji górniczych obiektów inżynierskich oraz urządzeń górniczych),
 • leśnictwo (np. modelowanie zasobności drzewostanów, określanie wysokości. zwarcia drzewostanów, itp.),
 • rolnictwo (pozyskiwanie precyzyjnych danych 3-D o tempie wzrostu upraw rolniczych),
 • planowanie przestrzenne (np. monitoring budynków),
 • geologia (np. geomorfometria, monitoring osuwisk),
 • hydrologia (np. monitoring wałów przeciwpowodziowych).

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!