GS-260X

System GS-260X integruje sensor laserowy Hesai XT32 z kamerą (26 Mpix) by umożliwiać zróżnicowane usługi w zakresie rozwiązań LiDAR.

GS-260X UAV LIDAR SCANNING SYSTEM

Gairhawk GS-260X  to kompaktowy system ULS LiDAR, stanowiący integrację:

 • skanera laserowego nowej generacji (HESAI Pandar XTM2X),
 • precyzyjnego systemu pozycjonowania satelitarnego (GNSS) oraz bezwładnościowego (IMU),
 • kamery cyfrowej (26 Mpix, ogniskowa 16 mm) oraz
 • pamięci do przechowywania pozyskiwania danych (64 GB + wsparcie dla kart micro sd 128GB).

System GS-260X pozyskuje chmury punktów ULS 3D z wysoką precyzją, wraz z wysokorozdzielczymi obrazami cyfrowymi RGB, służącymi do “kolorowania” chmury punktów ULS.

 • wysoka wydajność,
 • precyzja i dokładność klasy pomiarowej,
 • podtrójne echo, pozwalające na lepszą interpretację struktury pionowej roślinności,
 • stabilność systemu i jednorodność pozyskiwanych danych (IMU, RGB i chmura punktów ULS),
 • nieskomplikowana obsługa (start i lądowanie przy użyciu jednego przycisku),
 • generowanie gęstej chmury punktów ULS,
 • w pełni autonomiczny system,
 • szybki i nieskomplikowany montaż na BSP (dedykowane adaptery).

Specyfikacja techniczna

Skaner: HESAI Pandar XTM2X

Waga: 1.15 kg

Długość fali: 905nm

Precyzja*: 1 cm

Dokładność**: 5-10 cm @ 150 m

Kąt pola widzenia skanera: 360°

Ilość punktów na sekundę: 1 920 000

Maks. liczba rejestrowanych odbić (ech): 3

IMU: AGS 303

* Precyzja to stopień zgodności między wynikami uzyskanymi w określonych warunkach z wielokrotnych pomiarów tej samej wielkości.

** Dokładność to stopień zgodności mierzonej pozycji z jej rzeczywistą (prawdziwą) wartością.

Proponowane zastosowania systemu skanowania GS-260X

System ma bardzo szerokie zastosowanie w procesie pozyskiwania precyzyjnych informacji przestrzennych typu 3-D w dziedzinach:

 • geodezji – generowanie modeli wysokościowych,
 • energetyce – np. inspekcja linii energetycznych,
 • budownictwie – pomiar mas ziemnych, pomiar postępów inwestycji,
 • leśnictwie – wysokości drzewostanów, bonitacja,
 • rolnictwie – monitoring dynamiki wzrostu upraw,
 • planowaniu przestrzennym – np. monitoring budynków,
 • geologii – np. modelowanie NMT (geomorfometria), monitoring osuwisk,
 • górnictwie – np. odkrywkowym,
 • hydrologii – np. monitoring wałów przeciwpowodziowych.

Pobierz załącznik

Pobierz kartę produktu [ENG]