Geosun Shuttle

Geosun Shuttle - oprogramowanie
do przetwarzania danych POS

Geosun Shuttle - oprogramowanie do przetwarzania danych POS

Oprogramowanie Shuttle (Geosun) to autorskie oprogramowanie firmy Geosun Navigation, służące do post-processingu pozyskanych danych pozycyjnych z systemu INS (GNSS-PPK oraz IMU). Dostarcza dane georeferencyjne (trajektoria) pozyskane podczas skanowania ULS oraz wykonywania zdjęć RGB (środki rzutów zdjęć) z centymetrową dokładnością. Dodatkowo umożliwia odczyt nt. prędkości i kierunków lotu platformy ULS.

Zalety

  • przyjazność i intuicyjność obsługi,
  • zintegrowane opracowanie danych: IMU, GNSS, zdjęć cyfrowych RGB oraz trajektorii nalotu BSP ULS,
  • możliwość dostosowania układów współrzędnych przetwarzanych danych,
  • eksport danych do powszechnie używanych formatów,
  • możliwość dostosowania ustawień projektu.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!