Poproś
o wycenę

Budownictwo

ZASTOSOWANIE TRINITY F90+ W BUDOWNICTWIE

MONITORING PRAC BUDOWLANYCH
kontrola poprawności procesu budowlano-montażowego; pozyskiwanie geodanych niezależnie od stopnia trudności terenu, służących celom zarządzania, monitorowania, planowania i podejmowania decyzji

GENEROWANIE PRECYZYJNYCH MODELI TERENU
wykorzystywanych w analizach przestrzennych i objętościowych (np. objętości mas ziemnych), ułatwiających pracę maszyn na tych obszarach, a także potrzebnych na etapie planowania inwestycji w przestrzeni 3-D

SKANOWANIE LASEROWE (ULS) ORAZ BIM
wykorzystanie precyzyjnych systemów ULS do pomiarów, określania powierzchni 2D/3D, objętości, itp., a także generowania dla potrzeb BIM dokładnych modeli 3-D budynków i obiektów zabytkowych czy dzieł sztuki

OKRESOWE KONTROLE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
wykonywanie inwentaryzacji powykonawczej obiektów inżynierskich w krótkim czasie; umożliwienie udokumentowania stanu obiektu podczas jego ciągłej eksploatacji

MINIMALIZACJA RYZYKA OPERACJI
eliminacja potrzeby inspekcji w terenie i związanych z nią zagrożeń; wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie zagrożenia i unikanie ich skutków

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY
znacznie szybsze od tradycyjnych metod pozyskiwanie danych przestrzennych; zbieranie informacji potrzebnych do obliczania wielkości produkcji i inwestycji

KARTOWANIE I POMIARY TERENÓW INWESTYCJI
tworzenie wysokorozdzielczych ortofotomap cyfrowych i kartowanie rozległych obszarów (do 700 ha na 1 baterii)

KAMERY RGB
wysokorozdzielcze obrazowanie (nawet <1.0 cm) placów budowlanych, wspierające planowanie czynności i zabiegów

SZTUCZNA INTELIGENCJA
automatyzacja systemów, wykonywanie badań i pomiarów wymagające małej ingerencji człowieka; zastosowanie algorytmów analizy obrazu

OFEROWANE USŁUGI PROGEA SKY

W obszarze tematycznym „budownictwo i drogownictwo”, oferujemy:

  • kartowanie i wektoryzacja;
  • tworzenie modeli 3-D budynków i obiektów inwestycji;
  • generowanie modeli wysokościowych: NMT, NMPT, zNMPT;
  • analizy przestrzenne GIS;
  • obliczenia powierzchni (2D/3D) oraz objętości obiektów i mas ziemnych;
  • kompleksowy monitoring prac budowlanych;
  • analizy OOS (Oceny Oddziaływania na Środowisko inwestycji);
  • generowanie wysokorozdzielczych ortofotomap RGB;
  • inspekcja wielo-kilometrowych korytarzowych placów budów (90+ min lotu na jednej baterii, pokrycie wielu kilometrów budowanej drogi podczas 1 misji do 100 km; BVLOS);
  • BVLOS – możliwość wykonywania długich, 90 min. misji fotogrametrycznych poza zasięgiem wzroku (posiadamy uprawnienia).

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!