Poproś
o wycenę

Rolnictwo precyzyjne

ROLNICTWO 4.0 - ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM

Dynamiczny rozwój rolnictwa precyzyjnego kreujący nowoczesne podejście do metod monitorowania i zarządzania uprawami rolniczymi, niesie za sobą na rynku producentów szeroki wzrost zapotrzebowania na innowacyjne technologie geoinformatyczne. Zaliczyć do nich można m.in. systemy informatyczne bazujące na: analizach przestrzennych GIS, przetwarzaniu informacji zbieranych automatycznie przez maszyny rolnicze (np. o wielkości plonu), danych terenowych in-situ (wynikach analiz glebowych czy dawkach nawozów i środków ochrony roślin), przetworzeniach zobrazowań satelitarnych, lotniczych, a także zdjęć wielospektralnych wykonywanych przez Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP; drony).

BSP stosowane są szeroko w światowym rolnictwie, przede wszystkim w celu skrócenia czasu pracy producentów rolnych, a tym samym obniżenia kosztów samej produkcji, przy jednoczesnym jej zwiększaniu oraz podnoszeniu jakości upraw. Towarzyszy temu ograniczanie obciążeń dla środowiska, np. poprzez selektywne stosowanie środków ochrony roślin czy nawozów na wytypowanych w drodze analiz obszarach. Drony, stały się niezastąpionym wsparciem dla szybkiego i precyzyjnego zbierania danych o stanie upraw, a wyposażone w odpowiednie kamery i sensory pozwalają na cykliczny monitoring plonu i podejmowanie działań o uprawach niemal w czasie rzeczywistym.

 

PRZEKRACZAJĄC GRANICE NAUKI I TECHNOLOGII

Kartowanie upraw rolniczych z wykorzystaniem obrazów wielospektralnych pozwala identyfikować problemy związane z gospodarką wodą (susza glebowa), niewłaściwą obsadą roślin (zagęszczeniem roślin), nawożeniem, zachwaszczeniem, chorobami grzybowymi, występowaniem szkodników owadzich, niszczących zjawisk pogodowych (np. grad, przymrozek) i in. Wykorzystanie analizy np. wskaźników roślinności (np. NDVI) pozwala na wykrycie określonych zagrożeń na bardzo wczesnym etapie.


PLATFORMA HUMMINGBIRD TECHNOLOGIES - ANALIZY TWOICH UPRAW W 24 GODZINY OD POZYSKANIA DANYCH!

Za pośrednictwem platformy internetowej i mobilnej udostępniamy naszym klientom wyniki specjalistycznych analiz upraw w postaci map w ciągu 24 godzin od pozyskanych w terenie wielospektralnych zdjęć wykonanych przez Bezzałogowe Statki Powietrzne oraz zobrazowań satelitarnych.

Krótki czas przetwarzania danych o uprawie umożliwia podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym!

PROGRAM UAV + SAT

Dzięki zastosowaniu fuzji wysokorozdzielczych wielospektralnych zobrazowań satelitarnych oraz zdjęć lotniczych BSP analizy upraw zyskują na precyzji geometrycznej oraz spektralnej. Dużym ograniczeniem w wykorzystaniu zobrazowań satelitarnych jest zachmurzenie. Fuzja danych BSP pozyskujących zdjęcia w dni pochmurne umożliwia kontynuację monitoringu upraw.

TRANSFORMACJA ROLNICTWA

Platforma Hummingbird Technologies bazująca na sztucznej inteligencji dostarcza zaawansowanej analityki upraw przy użyciu autorskich algorytmów uczenia maszynowego stosowanych w procesie przetwarzania wielospektralnych zdjęć BSP i obrazów satelitarnych.

Ta wiedza pozwala naszym klientom:

 • zwiększać plony,
 • optymalizować nakłady finansowe na środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny i sadzeniakowy,
 • prowadzić bardziej zrównoważone środowiskowo wydajne gospodarstwo, oraz
 • podejmować bardziej świadome decyzje na wczesnych etapach prowadzenia upraw.

PLATFORMA - ANALIZY UPRAW

Technologia Hummingbird opracowana została przez wysoko wykwalifikowanych inżynierów, agronomów oraz ekspertów z zakresu przetwarzania wielkich zbiorów danych, tzw. Big Data. Dodatkowo innowacyjne rozwiązania analityczne wspierane są przez globalne firmy z zakresu rolnictwa oraz wiodące w tym zakresie uniwersytety oraz instytuty badawcze.

Proces przetwarzania danych odbywa się po przeprowadzonym nalocie fotogrametrycznym BSP i pozyskaniu zobrazowań satelitarnych.

Platforma Hummingbird Technologies zaprojektowana została z myślą o potrzebach współczesnego innowacyjnego rolnika, poprzez wsparcie za pomocą:

 • aplikacji mobilnej do zarządzania uprawą oraz
 • dostępem do strony internetowej umożliwiającej generowanie map zasilających inteligentne maszyny rolnicze w rolnictwie precyzyjnym.

Co wyróżnia Platformę Hummingbrid?

 • fuzja danych pochodzących z różnych źródeł: BSP (drony) i zobrazowania satelitarne,
 • generowanie precyzyjnych informacji o kondycji zdrowotnej upraw,
 • dopasowanie do konkretnych potrzeb producenta rolnego,
 • specjalizacja w zakresie upraw rolniczych,
 • autorskie, innowacyjne, zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego oraz
 • szybki czas pozyskania danych i wykonania analiz o uprawach.

UPRAWY I PRODUKTY

ZBOŻA:

 • Kartowanie chwastów (przed siewem, przed wschodami),
 • Mapa równomierności zasiewu,
 • Wskaźnik NDVI & Zmienności uprawy (kondycji)
 • Mapa zmiennego dawkowania azotu;
 • Wyznaczanie stref desykacji.

 

 

 

NOWE NARZĘDZIA ANALIZ PORÓWNAWCZYCH

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE

 • pozwala szybko skupić się na polach najbardziej wymagających uwagi w gospodarstwie,
 • pozwala zaoszczędzić czas i zmaksymalizować wpływy,
 • natychmiastowo identyfikuje najlepiej i najgorzej funkcjonujące pola uprawne.

RZEPAK:

 • Kartowanie chwastów (przed siewem, przed wschodami)
 • Wskaźnik NDVI & Zmienność uprawy (kondycji)
 • Indeks zieloności uprawy (ang. GAI) & Mapa zmiennego dawkowania azotu
 • Kartowanie zgnilizny twardzikowej,
 • Wsparcie desykacji rzepaku.

 

 

 

PORÓWNYWARKA PÓL

 • przedstawia wydajność wybranych pól w sezonie i porównuje je z innymi polami w poprzednich sezonach,
 • pozwala szybko określić, co może powodować niższą wydajność wybranych pól uprawnych i ułatwia szybsze działania temu zapobiegające.

ZIEMNIAKI I BURAKI CUKROWE:

 • Wskaźnik NDVI & Zmienność uprawy (kondycji),
 • Liczebność/zagęszczenie roślin,
 • Stopień zwarcia pokrywy roślinnej (%),
 • Prognozowanie plonu,
 • Desykacja upraw.

 

 

 

 

Aby wyjść naprzeciw potrzebom rolników w obecnej sytuacji kryzysowej, oferujemy korzystanie z nieodpłatnego na czas pandemii COVID-19 narzędzia z platformy Hummingbird Technologies, służącego analizom porównawczym upraw rolniczych w celu lepszego nimi zarządzania.

 

ZASTOSOWANIE TRINITY F90+ W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM

ZWIĘKSZANIE WYDAJNOŚCI UPRAW
kontrole kondycji upraw w celu podniesienia jej jakości i wiarygodności prognoz wydajności plonu

OCHRONA ŚRODOWISKA
podnoszenie jakości upraw poprzez ograniczenie obciążeń dla środowiska

ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ
maksymalizacja wydajności, minimalizacja zabiegów jako odpowiedź dla szybko rosnących światowych potrzeb żywnościowych

DETEKCJA SZKODNIKÓW
wykrywanie lokalizacji szkodników i precyzyjne ich zwalczanie

OCHRONA ROŚLIN
wykrywanie chorób roślin i miejscowe stosowanie selektywnych środków ochrony roślin

ANALIZY DAWKOWANIA NAWOZÓW
pomiar niedoboru azotu i weryfikacja skuteczności stosowania środków ochrony i nawożenia roślin

KARTOWANIE UPRAW I POMIARY
kartowanie zróżnicowania gleb i infrastruktury gospodarstw, weryfikacja zniszczeń upraw

MODELE 3D
generowanie modeli 3D (NMPT/DSM) upraw w trakcie ich wzrostu, monitoring zniszczeń

SZTUCZNA INTELIGENCJA
automatyzacja realizacji nalotów BSP oraz uczących się algorytmów analiz obrazu i informacji in-situ

KAMERY TERMALNE
monitoring upraw, zaburzeń gospodarki wodnej, detekcja zwierząt, kartowanie zastoisk wody i zmrozowisk

KAMERY RGB
wysokorozdzielcze obrazowanie (2-3 cm) infrastruktury gospodarstwa, ortofotomapy dla systemów GIS, wspierających gospodarstwo rolne

SPEKTRA NIR / RED EDGE
precyzyjne analizy kondycji zdrowotnej i gospodarki wodnej roślin dzięki cyklicznym mapom wskaźników roślinności (np. NDVI, NDRE, OSAVI, GNDVI, MCARI i in.)

Trinity F90+ w akcji

Przedstawiamy Trinity F90+ wykonującego misję fotogrametryczną nad polami pszenicy ozimej i rzepaku.

Na podstawie tak wykonanego nalotu BSP jesteśmy w stanie zapewnić precyzyjne analizy badanych upraw, pełniące podstawę rolnictwa dzisiejszych czasów.

PSZENICA:

 • Mapa równomierności zasiewu,
 • Wskaźnik NDVI & Zmienności uprawy (kondycji)
 • Mapa zmiennego dawkowania azotu;

RZEPAK:

 • Wskaźnik NDVI & Zmienność uprawy (kondycji)
 • Indeks zieloności uprawy (ang. GAI) & Mapa zmiennego dawkowania azotu
 • Kartowanie zgnilizny twardzikowej,

 

 

Jesteś zainteresowany dostępem do analiz porównawczych na platformie Hummingbird?
Napisz do nas i skorzystaj z nich nieodpłatnie już dziś (promocja na czas trwania COVID-19)!