ZASTOSOWANIE TRINITY F90+ W ENERGETYCE

OKRESOWE INSPEKCJE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
wykonywanie inspekcji pionowości masztów elektrowni wiatrowych w krótkim czasie, tworzenie dokumentacji stanu obiektu podczas jego ciągłej eksploatacji; wykrywanie błędów w funkcjonalności systemów i doraźna ich naprawa

KONTROLA PENELI FOTOWOLTAICZNYCH
diagnostyka farm fotowoltaicznych przy wykorzystaniu kamer termowizyjnych BSP, wykrywanie uszkodzeń paneli na wysokorozdzielczych ortofotomapach RGB, określanie planarności konstrukcji z wykorzystaniem chmur punktów ULS

MONITORING LINII ENERGETYCZNYCH
detekcja linii energetycznych i wektoryzacja jej elementów w gęstych chmurach punktów ULS LiDAR; analizy przestrzenne dla linii energetycznych oraz ich bliskiego otoczenia; naloty korytarzowe (RGB oraz skanowanie laserowe ULS)

MINIMALIZACJA RYZYKA OPERACJI
eliminacja potrzeby inspekcji w terenie i związanych z nią zagrożeń; wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie zagrożenia i unikanie ich skutków

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY
znacznie szybsze od tradycyjnych metod pozyskiwanie danych przestrzennych; zbieranie informacji potrzebnych do obliczania wielkości produkcji i inwestycji

SZTUCZNA INTELIGENCJA
automatyzacja systemów, wykonywanie badań i pomiarów wymagające małej ingerencji człowieka

OFEROWANE USŁUGI PROGEA SKY

W obszarze tematycznym „Przemysł energetyczny”, oferujemy:

  • nadzór i kontrole infrastruktury energetycznej (linie przesyłowe, infrastruktura);
  • inspekcje obiektów inżynierskich;
  • kontrola roślinności znajdującej się w pobliżu badanych obiektów (np. na pasie przesyłu);
  • kartowanie linii elektrycznych dla potrzeb systemów GIS (paszportyzacja);
  • wykrywanie zagrożeń od linii przesyłowych (konflikty z infrastrukturą, drzewami);
  • modele 3D terenu oraz obiektów inżynierskich;
  • analizy przestrzenne GIS;
  • monitoring prac konserwacyjnych/budowlanych wykonywanych na badanych obiektach;
  • generowanie wysokorozdzielczych ortofotomap cyfrowych RGB (piksel < 1.0 cm GSD).

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!