Terrasolid UAV

POINT CLOUD INTELLIGENCE

Chmury punktów pochodzące z algorytmów gęstego dopasowywania zdjęć (DIM), mają specyficzne cechy, których nie posiadają zbiory danych LiDAR ALS lub MLS. Algorytmy w oprogramowaniu TerraScan są dedykowane w zasadzie bezpośrednio do fotogrametrycznego przetwarzania chmury punktów. Analizują więc one surową chmurę punktów DIM, usuwają szumy i wyszukują powierzchnie planarne co prowadzi do znacznego ograniczenia nadmiarowych  danych umożliwiając w dalszych krokach „tradycyjnym algorytmom ALS” na przetwarzanie pod kątem klasyfikacji, wyodrębniania wybranych cech i prowadzania innych analiz w chmurze punktów.

W niektórych projektach platformy BSP są używane do rejestracji obrazów i generowania na ich podstawie chmury punktów DIM. Wynika to z ich specyfiki bądź dostępności i cen usług ULS lub konieczności częstego monitorowania zmian. W takich przypadkach bardzo pomocne są rozwiązania oparte na algorytmie TerraScan Fit to Reference, wpasowujące chmury punktów DIM w oparciu o obszary, które nie podlegają zmianom (np. połacie dachowe), w celu wykrywania i obliczanie postępujących zmian objętości obiektów (np. robót ziemnych).

Przykładowe różnice pomiędzy TerraScan UAV a pełna wersją TerraScan Terrasolid

 • Wersja UAV nie ma możliwości prac z tzw. projektem
 • Brak możliwości przetwarzania wsadowego, czyli: uruchamiania makropoleceń w blokach projektu
 • Operacje wykonywane są na chmurach punktów załadowanych jedynie do pamięci komputera
 • Wersja UAV jest jednak idealna do przetwarzania mniejszych zbiorów (do kilkuset milionów punktów) LiDAR lub chmur punktów pochodzących z gęstego dopasowania zdjęć lotniczych DIM (ang. Dense Image Matching)
 • Wersja UAV może przetworzyć sporadycznie jakiś większy zestaw danych w sytuacji braku korzyści uruchamiania przetwarzania wsadowego (projekt)

Moduły oprogramowania Terrasolid dedykowane dla UAV (BSP):

TerraScan UAV

Oprogramowanie do przetwarzania chmur punktów i wektoryzacji 3D

TerraScan UAV (Terrasolid) to tzw. „lżejsza” wersja pełnego programu TerraScan (Terrasolid). Program w wersji UAV dedykowany jest użytkownikom przetwarzającym chmury punktów DIM pozyskane na drodze gęstego dopasowania zdjęć lotniczych BSP w programach zewnętrznych (np. Metashape Agisoft) lub systemów ULS dla stosunkowo niewielkich obszarów. TerraScan UAV może obsługiwać chmury punktów do kilkuset milionów ze względu na ograniczenia pamięci komputera PC. Świetnie nadaje się do filtracji szumów w chmurze DIM i inteligentnej klasyfikacji np. klasy grunt z wykorzystaniem indeksów roślinności opartych na kanałach RGB (oglądnij prezentacje poniżej) lub Red oraz NIR w przypadku kamer wielospektralnych.

 
 
 

cena od 3 240 *

TerraPhoto UAV

Oprogramowanie do ortorektyfikacji zdjęć oraz wizualizacji danych

TerraPhoto UAV (Terrasolid) to tzw. „lżejsza” wersja pełnego programu TerraPhoto (Terrasolid). Program w wersji UAV dedykowany jest przede wszystkim użytkownikom przetwarzającym tylko zdjęcia lotnicze z platform BSP, których zwykle ze względu na obszar nalotu jest stosunkowo niewiele. Program TerraPhoto UAV obsługuje procesy ortorektyfikacji zdjęć pozyskanych z wysokości do 500 m AGL.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

cena od 3 240 *

TerraModeler UAV

Oprogramowanie do generowania numerycznych modeli terenu

TerraModeler UAV (Terrasolid) to tzw. „lżejsza” wersja pełnego programu TerraModeler (Terrasolid). Program w wersji UAV dedykowany jest przede wszystkim użytkownikom, którzy przetwarzają tylko chmury punktów DIM ze zdjęć lotniczych BSP rejestrowanych ze stosunkowo niskiego pułapu. Przetwarzane w TerraModeler UAV chmury punktów nie powinny przekraczać kilkuset milionów punktów. W takiej chmurze trzeba się liczyć z kilkoma milionami punktów gruntu (2), które wykorzystywane są do inteligentnego generowania numerycznych modeli terenu (NMT).

 
 
 
 
 
 

cena od 2 160 *

TerraMatch UAV

Oprogramowanie do matchingu chmury punktów (szeregów nalotu)

TerraMatch UAV (Terrasolid) to tzw. „lżejsza” wersja pełnego programu TerraMatch (Terrasolid). Program w wersji UAV dedykowany jest przede wszystkim użytkownikom przetwarzającym tylko chmury punktów DIM generowane ze zdjęć BSP (do kilkuset milionów punktów) z niskiego pułapu. Bezzałogowe Systemy Skanowania Laserowego (ang. Unmaned Laser Scanning; ULS) ze względu na niewielki platformy (wielowirnikowce czy płatowce) oraz problemy ze stabilizacją, są stosunkowo mniej stabilne w powietrzu niż w przypadku większych samolotów i montowanych w nich skanerów lotniczych. Jednocześnie ze względu na ograniczony czas misji BSP systemy ULS są mniej wydajne.

Poprawa jakości chmur punktów DIM poprzez wyrównanie poszczególnych szeregów nalotu, jest kluczowa uzyskaniu danych spełniających wymagania jakości.

cena od 3 240 *

* Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

Dostępne moduły w konfiguracji:

 • TerraScan UAV + TerraModeler UAV
 • TerraScan UAV + TerraPhoto UAV
 • TerraScan UAV + TerraMatch UAV
 • TerraScan UAV + TerraMatch UAV + TerraModeler UAV
 • TerraScan UAV + TerraPhoto UAV + TerraModeler UAV
 • TerraScan UAV + TerraMatch UAV + TerraPhoto UAV + TerraModeler UAV

Zapoznaj się z procesem klasyfikacji chmury punktów grunt (klasa 2 wg. ASPRS) z wykorzystaniem oprogramowania Terrasolid UAV.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!