w cenie!

QBase 3D

Planowanie misji

QBase3D

Wszystko w jednym oprogramowaniu co potrzeba do: planowania  misji, monitorowania BSP oraz GeoTagowania

Korzystanie z QBase3D jest najłatwiejszym sposobem na wstępne zaplanowanie misji lotniczej dla produktów VTOL: Tron i Trinity z firmy Quantum-Systems. Używając QBase masz pełną kontrolę nad fotogrametryczną misją BSP oraz gwarancję pełnego zasięgu w interesującym Cię obszarze. QBase3D gwarantuje przekaz informacji w czasie rzeczywistym z BSP VTOL Tron lub Trinity. Masz dostęp do stanu BSP w dowolnym momencie poprzez panel wskaźników informujących m.in. o wysokości, położeniu, prędkości, kursie i poziomie naładowania baterii.

QBase3D wyposażone jest w dwuwarstwowy system bezpieczeństwa, który zapewnia sukces Twojej misji. Pierwsza kontrola misji jest zintegrowana z QBase, która wykonuje sprawdzenie możliwości podczas planowania misji.

 

Co potrafi QBase3D

Oprogramowanie QBase3D pozowli ci na zaplanowanie misji fotogrametrycznej w postaci obszaru, nalotu korytarzowego lub przelotu przez zaplanowane POI. Oprogramowanie poprzez dołączony radiomodem (w cenie) komunikuje sie z BSP i umożliwia przesłanie zaplanowanej misji. Na bieżąco wykonywane jest sprawdzenie poprawności wgranej misji oraz sprawności BSP. 

Oprogramowanie QBase3D umożliwia wykorzystanie modelu SRTM oraz własnych modeli wysokościowych (np. z projektu ISOK) do procesu planowania nalotu. Modele wysokościowe SRTM podczytywane są automatycznie z sieci internet.

Operator BSP ma do wyboru predefiniowane kamery montowane w przestrzeni ładunkowej i dobierając wysokość lotu (istnieje opcja utrzymywania wysokości nad gruntem – follow terrain) lub wielkość piksela oraz otrzymując automatycznie aktualne dane o prędkości i kierunku wiatru – software analizuje czy czas naświetlenia oraz czasy pomiędzy kolejnymi zdjęciami (w zależności od pokrycia podłużnego) są wystarczające.   

Oprogramowanie optymalizuje automatycznie szeregi nalotów i zgłasza konflikty z modelem wysokościowym (można zaimportować NMPT z ISOK).

Po przesłaniu misji do BSP zintegrowany autopilot przeprowadza kontrolę bezpieczeństwa, aby upewnić się, że misja może być pomyślnie wykonana z dostępnymi zasobami UAV, takimi jak pojemność baterii, temperatura lub stan sensora.

Planowanie misji 3D

Funkcja planowania misji 3D zapewnia automatyczne tworzenie planów lotu na obszarach pochyłych i górzystych. Wykorzystuje cyfrowe dane wysokościowe o wysokiej rozdzielczości (np. SRTM) do tworzenia bezkolizyjnych i zoptymalizowanych energetycznie trajektorii w celu uzyskania optymalnej jakości danych.

Misje korytarzowe

Funkcja planowania korytarza tworzy zoptymalizowane plany lotów do mapowania infrastruktury, takiej jak drogi, linie kolejowe i linie energetyczne.

Optymalizuje segmenty lotu w zależności od wysokości terenu oraz charakterystyki kamery.

Planowanie misji

Przed rozpoczęciem szczegółowego planowania misji należy określić podstawowe parametry: Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala na wybór odpowiedniego BSP, a także użytego sensora. Czas utraty łącza i prędkość samolotu można również indywidualnie dostosować.

 

Inne statki powietrzne

Dane ADS-B innych samolotów można teraz wizualizować w QBase aby zachować świadomość operatora o sytuacji w powietrzu. Ponadto QBase przeprowadza ocenę ryzyka i kolizji oraz oferuje wsparcie operatora w celu zapobiegania kolizjom. Funkcje te umożliwiają bezpieczne loty i misje BVLOS w kontrolowanych przestrzeniach powietrznych.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!