Badania naukowe – analizy upraw

Zespół ProGea SKY kontynuuje badania naukowe upraw pszenicy i rzepaku, prezentując zastosowanie Trinity F90+, z możliwością lotu ponad 90minut z podwójnym payloadem – wysokorozdzielczą kamerą RGB (Sony) i wielospektralną kamerą MicaSense (5 kanałów spektralnych, w tym NIR i RedEdge).

Wykonywane cykliczne naloty fotogrametryczne znajdują swoje zastosowanie w rolnictwie precyzyjnym, ponieważ pozwalają na szybkie i precyzyjne zbieranie danych o stanie upraw. Regularny monitoring plonu umożliwia podejmowanie działań o uprawach w czasie rzeczywistym.

Poniższa galeria prezentuje proces pozyskiwania danych oraz produkty, otrzymywane z analiz.

Zapraszamy do skorzystania z usług ProGea SKY we współpracy z platformą Hummingbird Tech., na której w ciągu 24 godzin po wykonanym nalocie uzyskiwane są prezentowane analizy upraw.