Archive Page

PIERWSZA PLATFORMA FOTOGRAMETRYCZNA BSP VTOL TRINITY F90+ WLATUJE DO LASÓW PAŃSTWOWYCH!

26 stycznia, 2021 | Piotr Wężyk | Leśnictwo, Nowości, Wszystkie wydarzenia, Zadowoleni klienci

W ostatnich dniach dostarczyliśmy platformę BSP VTOL (pionowego startu i lądowania) Trinity F90+ do kluczowego klienta jakim jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie. Jest to pierwszy BSP typu płatowiec (czas lotu > 90 min na 1 baterii) w służbie Lasów Państwowych, które gospodarują na ponad 7 mln ha lasów w Polsce. Decyzja o wykorzystaniu płatowca w zakresie prac związanych z oceną zdrowotności lasów czy innych cech taksacyjnych z pewnością podnosi operacyjność zarządzania lasami i zwiększa wiarygodność wykonywanych analiz dzięki wykorzystaniu ortomozaiek RGB (ok. 3 cm) czy wskaźników roślinności opartych na danych wielospektralnych (np. NDVI).    Dzięki możliwościom pionowego startu i lądowania bez konieczności stosowania wyrzutni czy dużych powierzchni lotnisk, VTOL Trininty F90+ świetnie sprawdza się w obszarach leśnych.

Klient wybrał dla potrzeb analiz drzewostanów zestaw zintegrowanych w jednym wymiennym przedziale fotogrametrycznym kamer: RGB – UMC-R10C Sony (20,1 Mpx) oraz wielospektralnej RedEdge-MX MicaSense (5 kanałów spektralnych).

Gratulujemy trafnego wyboru i życzymy udanych lotów!

Rewolucja w skanowaniu laserowym czyli Innowacyjny skaner LIVOX AVIA na platformie VTOL Trinity F90+

22 stycznia, 2021 | Piotr Wężyk | LiDAR, Nowości, Wszystkie wydarzenia

W tym tygodniu firma Quantum-Systems GmbH zaprezentowała wyniki testów integracji innowacyjnego ultrakompaktowego i lekkiego skanera laserowego LIVOX Avia na platformie BSP VTOL Trinity F90+.

Nowoczesny skaner LIVOX Avia dzięki integracji z system POS (GNSS + IMU APX-15 UAV firmy Applanix) zapewnia pozyskanie niezwykle precyzyjnej (RMSE Z ok. 2 cm) i bardzo gęstej (40-100 pkt./m2) chmury punktów ULS (ang. Unmanned Laser Scanning). Platforma VTOL Trinity F90+ jest w pełni zintegrowana do pracy z wymiennym modułem przedziału fotogrametrycznego i zapewnia około 60 minut lotu na 1 baterii co pozwala uzyskać chmurę punktów ULS (do 3 odbić/ech sygnału lasera) dla obszaru 100 ha przy misji 100m AGL.  Platforma oparta na płatowcu VTOL Trinity F90+  zapewnia pozyskanie danych przy prędkości 17 m/s, a system POS AV (Applanix) zapewnia nadanie bezpośredniej georeferencji pozyskiwanym chmurom punktów ULS.

Więcej na ten temat w zakładce: https://progeasky.pl/oferta/lidar/qs-lidar/