PIERWSZA PLATFORMA FOTOGRAMETRYCZNA BSP VTOL TRINITY F90+ WLATUJE DO LASÓW PAŃSTWOWYCH!

W ostatnich dniach dostarczyliśmy platformę BSP VTOL (pionowego startu i lądowania) Trinity F90+ do kluczowego klienta jakim jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie. Jest to pierwszy BSP typu płatowiec (czas lotu > 90 min na 1 baterii) w służbie Lasów Państwowych, które gospodarują na ponad 7 mln ha lasów w Polsce. Decyzja o wykorzystaniu płatowca w zakresie prac związanych z oceną zdrowotności lasów czy innych cech taksacyjnych z pewnością podnosi operacyjność zarządzania lasami i zwiększa wiarygodność wykonywanych analiz dzięki wykorzystaniu ortomozaiek RGB (ok. 3 cm) czy wskaźników roślinności opartych na danych wielospektralnych (np. NDVI).    Dzięki możliwościom pionowego startu i lądowania bez konieczności stosowania wyrzutni czy dużych powierzchni lotnisk, VTOL Trininty F90+ świetnie sprawdza się w obszarach leśnych.

Klient wybrał dla potrzeb analiz drzewostanów zestaw zintegrowanych w jednym wymiennym przedziale fotogrametrycznym kamer: RGB – UMC-R10C Sony (20,1 Mpx) oraz wielospektralnej RedEdge-MX MicaSense (5 kanałów spektralnych).

Gratulujemy trafnego wyboru i życzymy udanych lotów!