Monitorowanie występowania jemioły
w Nadleśnictwie Garwolin

Demonstracja wykorzystania zdjęć fotogrametrycznych pozyskanych przez BSP VTOL Trinity F90+ (Quantum-Systems GmbH) odbyła się w dniu 25.11.2020 na terenie Nadleśnictwa Garwolin (RDLP Warszawa). W nalotach testowano zestawy kamer oraz różne pułapy (80m AGL oraz 120m AGL) nalotu:

  • zintegrowany systemem kamer: RedEdge-M (MicaSense; kamera wielospektralna, 5-kanałowa: R, G, B, NIR, RedEdge) i RGB Sony UMC-R10C (20,1 Mpx) oraz
  • RGB Sony RX1-RII (42 Mpx)

Pomimo dość niskich temperatur BSP Trinity F90+ doskonale poradził sobie z misjami fotogrametrycznymi zaplanowanymi nad drzewostanami sosnowymi, w których stwierdzono duże nasilenie występowania jemioły.

Przy nalotach na pułapie:

  • 80 m AGL – uzyskano zdjęcia o rozdzielczości przestrzennej 1,0 cm GSD (Sony RX1-RII) oraz odpowiednio 2,2 cm GSD (Sony UMC-R10C) i 5,5 cm GSD ( MicaSense RedEdge-M).
  • 120 m AGL – uzyskano  zdjęcia o rozdzielczości przestrzennej 1,5 cm GSD (Sony RX1-RII) oraz  odpowiednio 3,2 cm GSD (Sony UMC-R10C) oraz 8,0 cm GSD (MicaSense RedEdge-M).

W zaplanowanych misjach ustalono pokrycie podłużne (p) na poziomie 80% oraz pokrycia poprzeczne (q) = 80%.  Takie ustawienia umożliwiły późnejsze wygenerowanie gęstych chmur punktów (IPC) metodą dopasowania zdjęć (oprogramowanie Metashape Agisoft).

Pozyskane zdjęcia fotogrametryczne BSP pozwoliły na wygenerowanie wysokorozdzielczych wielospektralnych ortofotomap lotniczych, gęstych chmur punktów 3D (IPC), modeli wysokościowych: NMPT oraz zNMPT (przy wykorzystaniu danych ALS LiDAR ISOK). Na podstawie zgromadzonych danych przeprowadzono następujące analizy:

  • porównanie możliwości fotointerpretacji (szczegółów terenowych) na ortoobrazach BSP uzyskanych w różnych wariantach nalotów (pułap i kamery RGB);
  • wizualizację skupisk jemioły pospolitej (Viscum album subsp . austriacum) przy użyciu różno barwnych kompozycji spektralnych na ortoobrazach generowanych ze zdjęć z kamery RedEdge-M (MicaSense),
  • wygenerowania wybranych wskaźników roślinności dla oddziału 113 Nadleśnictwo: Garwolin, RDLP Warszawa,
  • przyrostu na wysokość drzewostanów w okresie 2011-2020 na podstawie analiz porównanych chmur IPC z 2020 roku  ALS LIDAR ISOK z 04.2011,
  • przyrostu koron wykonana na modelach różnicowych  NMPT (2011-2020).

Metodą GNSS (4 systemowy odbiornik RTK) pomierzone zostały także fotopunkty (ang. GCP), które umożliwiły zaprezentowanie dokładności lokalizacji przestrzennej wygenerowanych ortofotomap BSP, nadanej w oparciu o metodę PPK GNSS określania parametrów orientacji zewnętrznej zdjęć (ang. EO). Nalot fotogrametryczny realizowany był przy aktywnej lokalnej naziemnej stacji bazowej iBase, której współrzędne XYZ ustalono pomiarem RTK (ASG-EUPOS).

Wyniki pomiarów wybranych szczegółów terenowych porównano także z ortofotomapą lotniczą dostępną poprzez geoportal.gov.pl.

Rozwiń galerię