Rolnictwo precyzyjne – współpraca z Hummingbird Technologies

W dniu 17.03.2020 roku firma ProGea Sky przeprowadziła nalot testowy w ramach rozwijającej się współpracy z Hummingbird Technologies (UK), ukierunkowanej dla rolnictwa precyzyjnego. Nalot realizowany był BSP VTOL Trinity F90+ (Quantum Systems GmbH) wyposażonym w zestaw dwóch kamer: SONY UMC-R10C (20.1 Mpix; GSD 2.5 cm) oraz RedEdge-M (MicaSense) 5 kanałów spektralnych (RGB, RedEdge, NIR; GSD 8 cm) przy 100m AGL – na obszarze upraw ozimych o powierzchni 36 ha w okolicach Bochni (woj. małopolskie).

Zdjęcia wielospektralne wykonane kamerą RedEdge-M (MicaSense) umożliwiają generowanie map szeregu wskaźników roślinności takich jak: NDVI, NDRE czy OSAVI.

Nalot fotogrametryczny objął obszar doświadczeń rolniczych z różnymi odmianami ozimymi zbóż traktowanych różnymi dawkami nawożeniowymi i środkami ochrony roślin.

Na podstawie wybranych wskaźników roślinności na platformie Hummingbird generowane są produkty analityczne upraw, w tym m.in. takie mapy jak:

  • mapa zasięgu chwastów (przed siewem, przed wschodami),
  • mapa równomierności zasiewu,
  • mapa zmienności uprawy (kondycji),
  • mapa zmiennego dawkowania azotu, oraz
  • mapa stref desykacji.

Zachęcamy do przestudiowania zakładki Rolnictwo precyzyjne na głównej stronie internetowej, w której znajdują się dokładne informacje dotyczące oferowanych przez nasze firmy analiz w zakresie rolnictwa precyzyjnego

Rozwiń galerię