Projekt „FreeRail” przy użyciu Trinity F90+ firmy Quantum-Systems GmbH

Firma Quantum-Systems GmbH jest koordynatorem projektu „FreeRail”. Jest to kolejny przykład zastosowania VTOL-ów, któraych dystrybutorem na terenie Polski jest ProGea SKY.


Projekt „FreeRail” został sfinansowany przez Modernitätsfond – mFund i jest realizowany od września 2019 roku. Projekt bazuje na zautomatyzowanym rejestrowaniu roślinności w pobliżu torów i uszkodzeń spowodowanych przez burzę w sieci Deutsche Bahn za pomocą autonomicznie obsługiwanych dronów – TrinityF90+.

Konsorcjum projektu składa się z ekspertów Deutsche Bahn (DB) Fahrwegdienste GmbH, geo-konzept GmbH, Politechniki Ingolstadt i miasta Ingolstadt pod kierownictwem koordynatora sieci Quantum-Systems GmbH.

Podstawą projektu jest kontrolowanie stale rosnącej roślinności wzdłuż sieci kolejowej DB o długości 33 340 km. Aby spełnić określone wymogi bezpieczeństwa ruchu, roślinność wzdłuż całej sieci tras musi być sprawdzana, dokumentowana i oceniana przez wykwalifikowany personel co najmniej raz w roku. Podczas tego typu działań ruch kolejowy nie powinien być zakłócany. W omawianym projekcie do lutego 2022 r. zostaną opracowane naukowe i techniczne zasady przyszłego, w pełni zautomatyzowanego, opartego na dronach systemu cyfrowej kontroli roślinności i rejestracji szkód spowodowanych przez burze wzdłuż sieci tras Deutsche Bahn.